‎+38 (067) 497 09 08

‎+38 (067) 896 12 29

Людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю, а утвердження прав та свобод людини проголошені головним обов’язком держави. Реалізація цих положень вимагає кримінально-процесуальних гарантій, оскільки саме в цій сфері права і свободи людини можуть обмежуватися чи порушуватися. За ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при визначенні кримінального обвинувачення кожному гарантовано право на справедливий розгляд справи щодо нього незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону, та застосування презумпції невинуватості.

 

Завданням кримінального права, відповідно до ст.1 Кримінального кодексу України, є правове забезпечення охорони прав та свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу від злочинних посягань, безпека людей, а також запобігання злочинам.

 

В сучасній Україні часто трапляються випадки притягнення до кримінальної відповідальності, навіть за відсутності очевидних доказів скоєння злочину, і людина, всупереч презумпції невинуватості, яка закріплена і в Конституції України, і в Конвенції, повинна випрацьовувати свій захист та доводити «абсурдність» висунутих їй звинувачень.

 

Цей процес досить складний, який потребує високої кваліфікації адвоката.

 

Ми надаємо таку допомогу:

  • Захист інтересів обвинуваченого в досудовому слідстві та судовому процесі.
  • Представництво інтересів потерпілого в судовому процесі.
  • Медіація, досудове врегулювання спорів.
  • Ведення переговорів в кримінальному провадженні.
  • Відшкодування шкоди, завданої злочином.

Корисна інформація

Які вимоги є до процесуальних рішень слідчого,...

Зі змісту ст.110 Кримінально процесуального кодексу України, всі рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови. Такі постанови виносяться у випадках як передбачених...

Правочин по відчуженню майна на яке накладено арешт є...

Суди касаційних інстанцій вирішуючи спір про майно, яке було відчужене при наявності на нього арешту приходили до висновків, які по суті суперечать матеріальним нормам ЦК...

Докази та доказування в кримінальному процесі.

Інститути належності, допустимості, достатності, достовірності доказів пов’язані з гарантіями прав та свобод людини, оскільки згідно зі ст.62 Конституції України обвинувачення не...

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ: